tisdag 19 april 2011

BY THE ROAD
Secemin, Świętokrzyskie Voivodship, Poland. (Thanks to MadonnaJ on Flickr)